VERTAA KASINOITA

VERTAILE
POISTA KAIKKI
VERTAILE
0

Rahapelien verotus Suomessa

Suomessa pelaamista säännellään Suomen arpajaislailla. Kolmella peliyrityksellä on yksinoikeus järjestää pelejä maassa; Veikkauksella, RAY:lla ja Fintotolla. Ahvenanmaalla pelaamista harjoittaa PAF. Suomessa käytetyn monopolijärjestelmän tavoitteena on rajoittaa pelien aiheuttamia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja; kuten hallitsematon uhkapeli, rikollisuus ja järjestelyt sekä pelien rehellisyys ja kuluttajien oikeusturva. Euroopan Unioni sallii kilpailun rajoittamisen tietyin edellytyksin: monopolin ennakkoedellytys on aito ja johdonmukainen pyrkimys saavuttaa tavoitteet, jotka on asetettu haittojen rajoittamiseksi, jonka täyttämistä säännellään parlamentissa ja Euroopan Unionin komissiossa.

Tämän hetken suosituimmat ja trendikkäimmät kasinot

 

Pelialan verotusta säännellään Tuloverolaissa (1535/1992) ja arpajaisverolailla (552/1922). Tuloverolain mukaan veronmaksajalle rahana tai rahaetuuksina saamat tulot ovat verotettavaa tuloa. Arpajaisissa arpajaisten järjestäjä on velvollinen maksamaan arpajaiset, jotka kattavat myös tarvittavan tuloveron. Tuloverolaki rajoittaa arpajaisten verotettavuutta niin, että voitot arpajaisista, jotka on järjestetty lain mukaan Suomessa tai missä tahansa Euroopan talousalueella, eivät ole veronalaista tuloa.

Lottoverolaki määrittelee, että rahapelitoiminnan harjoittajien on maksettava arpajaisveroa hallitukselle heidän järjestämistään arpajaisista. Vuodesta 2012 lähtien Veikkaus Oy ja RAY ovat velvollisia maksamaan 12% bruttopelien tuotostaan (eli pelaajan kokonaistulojen ja maksettujen voittojen välisestä erotuksesta) arpajaisverolla. Aikaisemmin veroaste oli 10%. Tutkimushaastatteluissa kävi selväksi, että hallitus aikoo nostaa arpajaisten verokantaa uudelleen lähitulevaisuudessa.

Arpajaiset ovat merkittäviä tulonlähteitä Suomen hallitukselle. Vuonna 2009 se sai 131 miljoonan euron summan kaikilta rahapelitoiminnan harjoittajilta. (Hippos 2010, RAY 2009, 2010, Veikkaus 2010.) Arpajaisvero kanavoidaan hallituksen menoihin (Suomalaisen rahapelaamisen vuosikirja 2009).

Pelien tuloja käytetään kohteisiin, jotka hyödyttävät kansalaisia.

  • Veikkauksen toimittamien pelien voittojen jakamisesta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.
  • RAY:n tarjoamien pelien voittojen jakautumista hallinnoi sosiaali- ja terveysministeriö RAY:n ehdotusten perusteella. RAY vastaa etujen jakamisesta ja käytännön syistä, jotka liittyvät valvontaan ja etuuksien arviointiin.
  • Fintoton tarjoamien pelien voitonjakoa säädetään arpajaissäädöksellä. Maa- ja metsätalousministeriö vastaa toteutuksesta.

Tuottoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

  • tiede, taide, urheilu ja nuorisotyö (Veikkaus)
  • sosiaali- ja hyvinvointiorganisaatioiden, vähemmän onnekkaiden ja sodanveteraanien kuntoutuksen auttaminen (RAY)
  • hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen (Fintoto)

Mielenkiintoisia otsikoita pelajille Suomesta

 

 

[kkstarratings]

Tämän hetken suosituimmat ja trendikkäimmät kasinot