VERTAA KASINOITA

VERTAILE
POISTA KAIKKI
VERTAILE
0
Etusivu / Kasinouutiset / Euroopan Parlamentin Päätöslauselma Verkkopelaamisesta

Euroopan Parlamentin Päätöslauselma Verkkopelaamisesta

Verkkopelaaminen on levittänyt siipiään viime aikoina. Voit hyödyntää alan erilaisia palveluja kaikkialla Euroopan unionissa. Todennäköisesti tämä johtuu siitä, että tekniikka kehittyy nopeasti. Lisä syynä on kasino-operaattorien kyky ajaa yli rajojen olematta jatkuvasti kansallisten viranomaisten valvonnassa. Onko verkkoympäristö todellakin haitallisempi kuin maapalvelut? Kysymys, johon on vaikea löytää vastaus, ehdottomasti. Tiedämme varmasti mahdollisen uhan olemassaolon. Tästä syystä parlamentti äänesti päätöslauselmasta, jolla edistetään edelleen yhteistyötä valtioiden välillä ja varmistetaan EU: n kansalaisten suojelu.

 

Euroopan parlamentin päätöslauselman tarve

Alalla on ollut korkea innovaatio, mikä osoittaa sen taloudellisen merkityksen. Siitä huolimatta valtioilla on monia vaikeuksia markkinoiden sääntelyssä, koska pelaajat pyrkivät jatkuvasti luomaan enemmän ja mitä enemmän heitä on tulee samalla verkkoon laittomia verkkosivustoja. Joten toistaiseksi pelaamiselle ei ole rajoituksia, kunhan et ole alaikäinen. Markkinoiden laittomat paikat ovat kuitenkin vähenemässä.

Seurauksena on, että parlamentti äänesti uudesta online-pelaamista koskevasta päätöslauselmasta. Euroopan parlamentti on todennut erittäin selvästi, että ”alakohtaista verkkopelaamista koskevaa direktiivi, ei ole toivottavaa, koska rahapelit eivät ole tavanomaista taloudellista toimintaa. Olemme tyytyväisiä siihen, että laittomien rahapelitarjousten uhka kuluttajille otetaan vakavasti”. Tätä Eurooppa-arpajaisten presidentti Friedrich Stickler sanoi.

 

Poliittiset näkökohdat

Euroopan parlamentin päätöslauselma julkaistiin Euroopan komission vuonna 2012 antaman tiedonannon puolesta. Se sisältää yli 50 poliittista lausumaa monista aiheista, kuten kuluttajansuoja, EU: n lainsäädännön noudattaminen ja rahanpesu. Jotkut keskeisistä kohdista ovat seuraavat:

  1. jokaisella jäsenvaltiolla olisi oltava valtuudet päättää, kuinka uhkapelipalvelut järjestetään kansallisella tasolla, kunhan ne ovat yhteensopivia Euroopan yhtenäismarkkinoiden pääperiaatteiden kanssa
  2. korostaa korkeampaa suojaustasoa kuluttajien kannalta

  3. vastuullinen mainonta alaikäisten altistumisen vähentämiseksi.

  4. vaatii voimakkaita toimenpiteitä rahanpesun torjumiseksi

 

Suositukset

Euroopan parlamentti haluaa myös, että jäsenvaltiot katsovat asiaa vakavasti. He haluavat uusien täytäntöönpanotoimenpiteiden käyttöönoton. Näin laittomat rahapelit katoavat, ja tämä edistää kuluttajansuojaa. Ashley Foxin mietinnössä tunnustetaan, että rahapelit ovat luonteeltaan erilaisia toimia, ja siksi sen on tapahduttava vahvan kuluttajansuojan ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön parantamisen kanssa.

Toinen mielenkiintoinen suositus on yhtenäisten järjestelmien käyttöönotto sähköistä tunnistamista varten. Niitä käytetään estämään alaikäisiä pääsyä online-uhkapelisivustoille ja estämään useita tilejä pelaajaa kohden. Verkkosivun luotettavuuden lisäämiseksi parlamentin jäsenet pyytävät jäsenvaltioita kehottamaan operaattoreita kantamaan näkyvän luottamusmerkin tai sääntelyviranomaisen logon.

 

Johtopäätös

Päätöslauselman hyväksyminen tapahtui aikakaudella, jolloin EU: n lainsäädännön noudattamatta jättämiseen liittyi monia rikkomusmenettelyjä. Siksi tämä äänestys edustaa myönteistä asennetta verkkopelaamiseen. Verkkopelaaminen eroaa muista palvelusektoreista siihen liittyvän yhteiskunnallisen riskin perusteella. Jäsenvaltioiden olisi säänneltävä kansallisia verkkopelaamismarkkinoitaan. Niiden olisi myös yritettävä löytää tehokas yhteinen lähestymistapa kuluttajansuojaa ja toimijoita koskevien eurooppalaisten standardien edistämiseksi.

 

… ja älä unohda tämän hetken parhaiden kasinoiden listaustamme!

 

Jaa